Privacy voorwaarden

Hokjesdating B.V. Privacy voorwaarden

Alleen jouw matches kunnen je Hokjesdating profiel bekijken. Verder niemand. En alleen degene met wie jij een chat hebt kan jouw plaatjes zien. Er valt niets te googlen. We plaatsen niets op je Facebook wall. Zodra je aangeeft te willen stoppen op Hokjesdating, wordt binnen 24 uur al je gegevens van onze servers verwijderd waarna er over jou niets meer terug te vinden zal zijn op of via Hokjesdating. De gegevens worden volgens de wettelijke termijn 2 jaar bewaard.

Algemeen

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Hokjesdating B.V..
Hokjesdating B.V. is een initiatief van Goot4u en NMCI
KVK 60964847
BTW nummer 854139217B01
Gevestigd op Hoofdstraat nummer 57 te Niezijl.

Bereikbaar op: (050 ) 70 78 201

of via email [email protected]

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving bij Hokjesdating laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, fotos etc. Deze persoonsgegevens worden door Hokjesdating voor verschillende doeleinden gebruikt.

Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Hokjesdating. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Hokjesdating, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Hokjesdating, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Hokjesdating, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Hokjesdating, alsmede voor marketingactiviteiten om u - per post, e-mail, telefoon of op andere wijze - te informeren over producten en diensten van Hokjesdating.

Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Hokjesdating.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens - daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, sexuele leven, politieke gezindheid etc. - in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Hokjesdating.

Verstrekking persoongegevens aan derden

Hokjesdating kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Hokjesdating bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Hokjesdating. Zonder uw voorafgaande toestemming zal Hokjesdating geen persoonsgegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden.

Daarnaast stemt u ermee in dat uw profiel en overige door u beschikbare persoonsgegevens aan andere leden van Hokjesdating zichtbaar worden gemaakt. Ook uw persoonsgegevens die via zogenaamde API’s beschikbaar worden gesteld, kunnen aan andere leden van Hokjesdating zichtbaar worden gemaakt. Meer informatie over API’s treft u hieronder aan. Uw contactgegevens en uw bankgegevens zullen nimmer door Hokjesdating aan andere leden van Hokjesdating zichtbaar worden gemaakt.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hokjesdating maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen(’autologin’). Door het gebruik van cookies kan Hokjesdating ook de belangstelling van bezoekers van Hokjesdating in kaart brengen zodat Hokjesdating kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Hokjesdating zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Hokjesdating deze informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te sturen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Hokjesdating.

API’s

Hokjesdating kan gebruik maken van zogenaamde API’s, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een API’s zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en Hokjesdating. Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) gedeeld worden met Hokjesdating. Zo zal tijdens uw chatsessies met andere leden van Hokjesdating via een API toestemming worden gevraagd, uw foto’s van die andere websites op te halen en te delen met de andere leden in de chatsessie. Deze foto’s komen dan ad random in beeld tijdens uw chatsessies. U hoeft hiervoor niet apart ingelogd te zijn op dergelijke websites. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hokjesdating respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, die uitsluitend toegankelijk is voor de eindverantwoordelijke die deze functie toebedeeld heeft gekregen. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen, tracht Hokjesdating haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Hokjesdating is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.

Overdracht activiteiten

Indien Hokjesdating door Goot4u verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Melding CBP en recht op verzet

Hokjesdating is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de regelgeving College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage.

Indien u geen (commerciële) informatie meer van Hokjesdating wenst te ontvangen over de producten en diensten van Hokjesdating, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar [email protected]

Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop Hokjesdating met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u contact opnemen met:

Hokjesdating B.V.
Hoofdstraat
57
9842PC Niezijl

Wijzigingen Privacy Statement

Hokjesdating behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.